På PUKiS-lägren skall följande regler för bra uppfostran respekteras:

  1. Obligatoriskt deltagande i den planerade verksamheten inom ramen för programmet
  2. Strikt förbjudet att konsumera alkohol
  3. Pojkar och flickor tjejer sover enskilt
  4. Samtliga medlemmar deltar i städningen av lokalerna

Medlemmar som ej respekterar dessa regler kommer att skickas hem på egen eller glada föräldrars bekostnad.